Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của sự riêng tư và sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của Bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật thông tin này và hiểu các hành động liên quan về thông tin cá nhân của Bạn. Chính sách bảo mật thông tin này có thể thay đổi mà không thông báo trước, do đó Bạn vui lòng thường xuyên rà soát, cập nhật các điều khoản này để biết những thay đổi.

Điều 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

1.1. Mục đích thu thập thông tin:

Chúng tôi thực hiện việc thu thập thông tin của Bạn thông qua website này nhằm:

• Giải đáp thắc mắc các vấn đề của bạn liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Vinameco;

• Giới thiệu các hàng hóa và dịch vụ có thể phù hợp với các nhu cầu và sở thích của bạn.

• Cung cấp những thông tin mới nhất của website.

• Xem xét và nâng cấp nội dung, giao diện của website.

• Thực hiện hoạt động khảo sát khách hàng.

• Thực hiện các hoạt động quảng bá sản phẩm và giới thiệu những chương trình khuyến mãi.

• Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website.

• Các nội dung khác mà Vinameco được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.

1.2. Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập của Bạn bao gồm:

• Họ tên.

• Điện thoại liên hệ.

• Tuổi của con 

• Địa chỉ

Điều 2. Phạm vi sử dụng thông tin

• Thông tin của bạn được sử dụng để chúng tôi có thể thực hiện các yêu cầu của bạn.

• Chúng tôi có thể liên hệ với bạn hoặc giới thiệu bạn đến các cuộc nghiên cứu bao gồm nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng, thị trường, nội dung cá nhân khác, hoặc có liên quan đến một số giao dịch nhất định.

• Chúng tôi thu thập thông tin về truy cập website của bạn gồm những thông tin có thể nhận biết và không thể nhận biết để phân tích (ví dụ: dữ liệu phân tích việc truy cập website, …).

• Thông tin của bạn được sử dụng để giúp cung cấp cho các dịch vụ của chúng tôi.

Điều 3. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống quản lý, lưu trữ dữ liệu của chúng tôi hoặc chúng tôi thuê trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng cho đến khi có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp từ khách hàng.

Điều 4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Nếu bạn không quan tâm hoặc không muốn nhận tin tức, thông tin, bạn có thể thay đổi thông tin của bạn vào bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ ngay vào hotline của chúng tôi : 0971.244.869

Điều 5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Ngoài việc sử dụng các thông tin của Bạn vào các mục đích nêu tại Khoản 1.1 Điều 1 của Chính sách bảo mật này và phạm vi nêu tại Điều 2 của Chính sách bảo mật này, Chúng tôi sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của Bạn.

Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật thông tin này và hiểu các hành động liên quan về thông tin cá nhân của Bạn. Chính sách bảo mật thông tin này có thể thay đổi mà không thông báo trước, do đó Bạn vui lòng thường xuyên rà soát, cập nhật các điều khoản này để biết những thay đổi.